Tarımsal Mekanizasyon

Günümüzde, her ekonomik faaliyette olduğu gibi tarımda da makine teknolojisi kaçınılmaz ve rekabet için ön koşullardan biridir.

Tarımsal üretimde işgücüne bağımlılığın azaltılması zorunluluğu, tarihsel süreçte tarımsal mekanizasyonun tarımsal üretim içerisindeki yerinin önem kazanmasına neden olmuştur. Aslında tarımda mekanizasyonunun çok eskiye dayandığını ve genel olarak 20. yüzyıl sanayileşmesiyle birlikte ortaya çıktığını görmekteyiz.

Tarımsal mekanizasyonu, tarımsal üretimde verimi arttırmak için üretim teknolojilerinden yararlanma olarak tanımlayabiliriz. Tarım teknolojilerinin temel amacı birim alandan niteliksel ve niceliksel olarak daha yüksek üretimdir. Tarımsal mekanizasyonun faydalarını aşağıdaki başlıklar altında toplayabiliriz:

·             Üretim giderleri düşürme,

·             Zamandan tasarruf,

·             Sürdürebilir olma,

·             Çevre dostu yatırımlar,

·             İş kalitesi ve kazanç artışı,

·             Kırsal kesimde çalışma koşullarını daha rahat, güvenli bir duruma getirme ve tarım işçilerinin iş verimini yükseltme,

·             Üretim işlemlerini en uygun süre içerisinde tamamlayarak, gecikmeden doğan ürün kaybını önlemek.

 

İstatistiklere baktığımızda, kara düzen tarım günlerinin çok geride kaldığını ve hassas tarım çatısı altında modernizasyona geçildiğini görmekteyiz. Tarımda bu tip teknolojilerin yaygınlaşması, bilgi yoğun üretime doğru bir gidiş sağlayacaktır.  Gerek destek programları gerekse öz sermaye ile yapılan yatırımların bu geçişe hızlı bir ivme kazandırarak tarımsal modernizasyonu arttırdığını EYS olarak gözlemlemekteyiz. Çevreye olan duyarlılık, sektörün bilinçlenmesi ve benzer etmenler, tarımsal mekanizasyona olan ilginin artmasında büyük bir paya sahip. Tarımsal modernizasyona geçişin artarak süreceğinin sinyallerini şimdiden almaktayız ve buna bağlı olarak bu dinamikliğin etkilerini ileriki aşamalarda da yakından takip ediyor olacağız. EYS ailesi olarak, gelecek plan ve yatırımlarınızı bu temel üzerine inşa edebilmeniz için size profesyonel çözüm önerileri sunmaya devam edeceğiz.