Organik Gübre

Uzun yıllar üzerinde tarım yapılan topraklar, kullanılan kimyasal gübreler, tarımsal ilaçlar vb. olumsuz etmenler nedeniyle organik maddece fakirleşmekte, buna bağlı olarak verimsizleşmektedir.

Organik maddece zayıf toprağın üst kısmında kumlaşmalar, alt kısmında ise sert tabakalar oluşur. Toprağın su tutma kapasitesi azalır, havalanması zorlaşır bu sebeple de toprağı sulama sayısı artar. Toprağın verimli hale gelip doğal özelliğine kavuşması için toprakta eksik ya da yetersiz durumda olan organik maddelerin sağlanması gereklidir.

Organik gübre; bitki hayvan vb. canlılara ait atıklardan veya yan ürünlerden hazırlanmış olan nihai üründür. Organik gübre üretimi, üretiminde kimyasal girdi kullanılmadan üretilir bir başka deyişle organik gübre üretimi, üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü bir biçimde gerçekleştirilen tarımsal bir üretim biçimidir. EYS, organik gübre üretiminde de hassas ve özenli davranmaktadır.

Organik gübre üretiminin, temel yapı taşlarından biri olan hijyenizasyon, EYS’nin tasarlamış olduğu özel polimer tamburlar ile sağlanmaktadır.  Sistem temel olarak organik atık içerisindeki bakterilerin faaliyetlerinin ciddi oranda hızlanması için ideal şartları sağlamaktadır. Öncelikle seperatör yardımıyla susuzlaştırılan ham gübre helezon vasıtasıyla tambura düşer. Burada ortalama 24 ile 72 saat arasında kalan organik katılar içlerinde barındırdıkları aerobik bakterilerin aktivasyonu sonucu dışarıdan herhangi bir enerji takviyesi söz konusu olmadan +70 C dereceye ulaşır (organik katının ısısı).  Böylelikle Avrupa Birliği hijyenizasyon şartlarına da uygunluk sağlanmış olur.

Organik gübrenin faydalarını aşağıdaki başlıklar altında toplayabiliriz:

·             Toprağın hava ve su geçirgenliğini arttırır.

·             Organik gübre bitkinin büyüme hızını arttırarak daha erken ürün vermesini sağlar.

·             Toprağın gözenekli yapısını ve su tutma kapasitesini arttırır.

·             Toprak yüzeyinde sert tabakaların oluşmasını önleyerek, kolayca işlenmesini sağlar.

·             Bitki ve toprağın kuraklığa karşı direnci artar.

·             Organik gübrenin içinde bulunan toprak için gerekli mineraller sayesinde de toprağı verimli hale getirir.

·             Toprağı bakteriyolojik olarak zenginleştirir.

·             Organik gübreler, toprağa ve bitkiye direnç kazandırmakla birlikte ürünlerin de verimini arttırmaktadır.

Bahsi geçen faydalardan en doğru şekilde yararlanabilmek için organik gübre kullanımına başlamadan önce toprağın ihtiyacı saptanmalı ve bu ihtiyaca göre belirlenen organik gübre kullanılmalıdır.  Çünkü ülkemizde ki toprakların gübre ihtiyaçları, bölgesel şartlara göre farklılık göstermektedir. Bu sebeple gübreleme işlemi yapmadan önce, EYS ailesi olarak toprak ve gübre analizi yaptırılmasını tavsiye ederiz.