Gübre Yönetimi” " /> Gübre Yönetiminde Separatörün Önemi - Haberler - Gübre Seperatörü| Susuzlaştırma ve Kompost Çözümleri
Gübre Yönetiminde Separatörün Önemi

Yazılarımızda çokça üzerinde durduğumuz “Gübre Yönetimi” konusunu biraz daha detaylandırarak irdelemeye devam edelim.

EYS olarak yıllar içinde edindiğimiz tecrübe bize gübre akışı ve gübre işleme süreçlerini baştan planlamamış işletmelerin, zaman içerisinde sürdürülebilirlik adına çok büyük sorunlarla karşı karşıya kaldıklarını gösterdi.

Toplanan gübrenin genel olarak sadece %30’unun katı geriye kalan %70’inin ise sıvı olarak ayrıştırılabildiğini küreyerek, kepçe ile veya helezonla taşıma yöntemlerinin boşa kürek sallamaktan öteye gitmediği açıktır. Kaldı ki, ham gübreyi römorkla veya kamyonla taşımak da kendi içinde ciddi bir problemdir. Bugün bile her ne kadar azalmış olsa da gübreyi geniş bir alana yığarak, doğal fermantasyon süresinin tamamlanmasını bekleyen işletmeleri görüyoruz. Fakat bu yöntem ile çok büyük alanlara ihtiyaç duyulmakta, süzülen sıvı fraksiyon ile yeraltı su kaynaklarının kirlenmesine sebep olabilmekte ve oksijensiz yanma sonucu açığa çıkan metan gazı kötü kokulara sebep olup, kontrolsüz yanma sonucunda asgari  12 ayda oluşan gübre, organik bakımdan fakir olmaktadır.

Gübre yönetimini altyapı sorunu olarak görmeyen işletmeler, kısa süre sonra gübreden kurtulmanın yollarını aramaya başlarlar. Oysaki bu organik içeriği yüksek, doğal malzemeyi bir değer haline getirmek, gerek işletme gerekse de ülke ekonomisine katkıda bulunmak çok basit bir dizi işlemle mümkündür.

İşte bu basit işlem sürecinin önemli unsurlarından biri “Seperatör”dür. Çünkü, hiç bir gübre havuzu yeterince büyük değildir.

Şimdi hep birlikte basit bir hesaplama yapalım. 120 sağmalı (toplamda 200 toplam başı) bulunan bir işletmede günde ortalama 12 m3 ham gübre açığa çıkar. 3 ay saklama süresi öngördüğümüzde: 12m3 * 90gün = 1080m3 lük bir ham gübre havuzuna ihtiyaç duyarız. Aynı hesaplamayı seperatör sahibi bir işletme için yaptığımızda 12m3*90*0,70=540m3 lük bir sıvı havuzuna ihtiyaç duyulmaktadır.

Yukarıdaki basit matematiksel hesap ile birlikte seperatör kullanımının işletmeler için ne kadar da önemli olduğunu kısaca özetlemiş oluyoruz. EYS ailesi olarak bir sonraki yazımızda seperatör kullanımının faydalarına detaylıca yer vereceğiz.